Aktualności

Szkolenie do konkursu Rozwój przedsiębiorstw

03.04.2019 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie  dotyczące  zasad  przyznawania  pomocy  w  ramach  konkursu  nr  1/2019  ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWktóre odbędzie się  w dniu 18 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00 - 14.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Władysław Andersa 34, sala 190 (I piętro).

 

Zakres szkolenia:

- Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                       dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2                                               w zakresie rozwoju przedsiębiorstw.

- Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

- Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD              w ramach LSR.

- Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.

- Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.

- Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

 

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie         na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach kryterium wyboru nr 4. Jednocześnie informujemy, że w celu spełnienia przedmiotowego kryterium obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia.