logo

Warsztaty Strategiczne Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że w dniach 10.09.2015 r. i 11.09.2015r. odbędą się warsztaty strategiczne z udziałem Partnerów publicznych, społecznych, gospodarczych i mieszkańców.

Warsztaty strategiczne są jednym z elementów przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Lokalną Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw mających wpływ na rozwój naszego terenu oraz poprawę, jakości życia.

10.09.2015r. godz. 9.00

Powiatowy Urząd Pracy,

ul Racławicka 13 w Koszalinie, sala 403

Program warsztatów:

  1. Zasady realizacji projektów w ramach PROW 2014 – 2020
  2. Główne wnioski z diagnozy obszaru LSR
  3. Główne wnioski analizy SWOT obszaru LSR
  4. Planowanie budżetu LSR

11.09.2015r. godz. 9.00

Powiatowy Urząd Pracy,

ul Racławicka 13 w Koszalinie, sala 403

Program warsztatów:

  1. Zasady realizacji projektów w ramach PROW 2014 – 2020
  2. Główne wnioski z diagnozy obszaru LSR
  3. Główne wnioski analizy SWOT obszaru LSR
  4. Planowanie przedsięwzięć LSR 2014 – 2020
  5. Planowanie wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
Skip to content