logo

Wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Z największą przyjemnością informujemy, że znamy już wyniki konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Lokalna Strategia Rozwoju przygotowana przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania uzyskała 97,96% możliwych do zdobycia w ramach konkursu punktów, co stanowiło najlepszy wynik spośród przedłożonych lokalnych strategii finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tym samym nasza LGD została wybrana do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zajmując pierwsze miejsce na liście ocenianych LSR ex aequo z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką. Kolejne miejsce otrzymała strategia Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 15 000 000 złotych przeznaczone zostaną na wsparcie rozwoju gospodarczego, wzmocnienie atrakcyjności obszaru i aktywizację mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze działania SŚGD. Pierwsze konkursy odbędą się w najbliższym możliwym terminie po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa (szacunkowo będzie to przełom września i października 2016 r.).

Ostatecznie do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostało wybranych 17 LSR (9 LSR – finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 3 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 5 LSR finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego). 1 LSR nie została wybrana do realizacji LSR z powodu braku dostępnych środków na realizację tej LSR.

Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom, przedstawicielom samorządów oraz członkom i sympatykom Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu Lokalnej Strategii Działania. Liczymy na dalszą współpracę z Państwem podczas jej realizacji.

Skip to content