logo

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty ds. finansowych i obsługi projektów przeprowadzonego w dniach 25.05.2016 – 3.06.2016

Komisja Rekrutacyjna informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na wolne stanowisko Specjalisty ds. finansowych i obsługi projektów na podstawie §6 procedury naboru pracowników spośród kandydatów spełniających wymogi formalne w ogłoszeniu nie dokonano wyboru kandydata.

Skip to content