logo

Zaproszenie do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin. Remont będzie obejmował:

  • Położeni gładzi na ścianach,
  • Dwukrotne malowanie sufitów w kolorze białym,
  • Malowanie drzwi farbą olejną,
  • Malowanie listew przypodłogowych,
  • Położenie wykładziny,
  • Demontaż, wyniesienie mebli i sprzętu znajdujących się na wyposażeniu, a po zakończeniu prac ich wniesienie i montaż,
  • Zabezpieczenie foliami mebli, drzwi, okien, oraz żaluzji.

Termin składania ofert upływa 12 sierpnia 2016 roku o godz. 15.00 (o terminowości decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia). Oferty należy składać osobiście, e-mailem na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania ul. Władysława Andersa 34, 75-589 Koszalin pok. 107. Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Skip to content