logo

Zmiana miejsca szkolenia 19 grudzień i 20 grudzień 2016

Informujemy, że w ramach szkolenia 19 grudnia 2016 r. (Zakładanie działalności gospodarczej) i 20 grudnia 2016 r. (Rozwój przedsiębiorstw) nastąpiła zmiana lokalizacji sali wykładowej – szkolenia odbędą się w sali 403 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13. Rozpoczęcie godz. 8.00.

Jednocześnie w związku z licznymi pytaniami informujemy, że wnioski o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć Zakładanie działalności gospodarczej i Rozwój przedsiębiorstw oceniane są na podstawie Lokalnych Kryteriów Wyboru, między innymi na podstawie kryterium 4: “Wnioskodawca uczestniczył:
1. w doradztwie indywidualnym w Biurze LGD: 20 pkt
2. w szkoleniach organizowanych przez LGD: 10 pkt
3. w doradztwie indywidualnym i w szkoleniach: 30 pkt”

Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi zgodnie z opisem kryteriów, tj. na podstawie listy obecności ze szkolenia i zapisów w rejestrze udzielonego doradztwa w biurze LGD, na których Wnioskodawca złoży swój podpis.

Skip to content