logo

Posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania

Zawiadamiamy, iż w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 14.00 w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin, sala 160 odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.

Porządek obrad posiedzenia Rady Oceniającej:

  1. Otwarcie obrad Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania.
  2. Sprawdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
  3. Wybór sekretarzy posiedzenia – komisji skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Złożenie przez członków Rady Oceniającej deklaracji bezstronności i poufności.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie posiedzenia.
Skip to content