logo

UWAGA!! Błędy w obszarze zamówień publicznych

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy plik zawierający opis najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości związanych z realizacją zamówień publicznych przez Beneficjentów działań PROW 2014-2020.
W celu uniknięcia ewentualnych kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków lub za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w ramach przeprowadzanych postępowań, prosimy o zapoznanie się z poniższym opracowaniem.
Najczęściej występujące naruszenia.

Skip to content