logo

Nowe wzory dokumentów dla Przedsięwzięć: Zakładanie działalności gospodarczej oraz Rozwój przedsiębiorstw

Szanowni Państwo informujemy, że zmieniły się wzory formularzy dokumentów dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które obowiązują od 16 października 2017r.

Aktualne wzory dokumentów znajdą Państwo pod tym linkiem

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Skip to content