logo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu doskonalącym wiedzę i umiejętności pn. “Animator czasu wolnego”

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Kim jest animator czasu wolnego?
 2. Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego.
 3. Specyfika i metodyka pracy.
 4. Funkcje i rola animacji w ruchu turystycznym.
 5. Typy osobowościowe w animacji.
 6. Animacja dla dzieci i młodzieży (zabawy ruchowe i edukacyjne, gry zespołowe, tańce animacyjne, scenariusze animacji, planowanie zajęć sportowych, przykłady aktywności dla młodzieży).
 7. Animacja dla dorosłych (aktywności relaksacyjne, imprezy tematyczne, gry zespołowe – integracyjne, piktogramy animacyjne).
 8. Animacja dla seniorów (specyfikacja i metodologia zajęć dla osób starszych, zajęcia ruchowe, tańce integracyjne, konkursy i zabawy tematyczne z akcesoriami).

Warunki uczestnictwa:

 1. W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Środkowopomorskiej Grupy Działania (ilość miejsc ograniczona – 1 osoba z każdej Gminy członkowskiej SŚGD tj. Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo);
 2. Osoby biorące udział w szkoleniu zobligowane będą do bezpłatnego zorganizowania imprezy inaugurującej otwarcie Strefy Aktywności Społecznej wykorzystując zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności praktyczne;
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność złożenia zgłoszenia.
 4. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zobowiązane są do dokonania zgłoszenia na załączonym formularzu, który należy dostarczyć drogą e – mailową, faksem lub tradycyjną pocztą na adres:

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania,

Władysława Andersa 34, 75 – 626 Koszalin,

e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

tel./ fax 94 340 24 58 lub 517 311 023.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 września 2018 r. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest wcześniejsze zamknięcie procesu rekrutacji.

Wysyłając formularz zgłoszeniowy kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin w terminie wskazanym.

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału organizator zastrzega sobie prawo obciążenia kosztami uczestnictwa w szkoleniu.

Dodatkowe informacje są udzielane pod numerem telefonu: 94 340-24-58

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content