logo

Szkolenie do konkursu Zakładanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 1/2020 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. o godz. 11.00 w Parku Technologicznym w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

– Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.

– Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.

– Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

 

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach kryterium wyboru nr 4. Jednocześnie informujemy, że w celu spełnienia przedmiotowego kryterium obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia.

Skip to content