logo

Wyniki konkursu na stanowisko Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracji i obsługi projektów postępowanie konkursowe zostało zamknięte bez rozstrzygnięcia z powodu braku ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu.

Skip to content