logo

Szkolenie do konkursu Rozwój Przedsiębiorstw

W związku z obostrzeniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje, że szkolenie stacjonarne dla potencjalnych Wnioskodawców w konkursie 4/2020 Rozwój Przedsiębiorstw zostanie przeniesione na platformę ClickMeeting i odbędzie się w formie on-line (webinarium). Szkolenie będzie prowadzone na żywo, przez pracownika biura LGD.

Szkolenie w formie webinarium odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 11.00

Zakres szkolenia:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Rozwoju Przedsiębiorstw.
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.
  • Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.
  • Lokalne Kryteria Wyboru, jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD.
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy.
  • Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy.

Zasady udziału w webinarium organizowanym przez LGD

Webinarium organizujemy przy wykorzystaniu platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez ściągania dodatkowych programów. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl. Osoba przesyłająca zgłoszenie powinna podać wszystkie informacje wymagane przez LGD, w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika. Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia LGD prześle e-maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do webinaru (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem szkolenia.Tutaj dostępny jest film wyjaśniający, jak przystąpić do webinaru: https://youtu.be/ZFWhNh2KHro. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego jest zobowiązany wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Wszystkie te dane muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga 1:

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach lokalnych kryteriów wyboru, według których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Rada LGD oceniająca wnioski o przyznanie pomocy przyzna punkty za uczestnictwo w szkoleniu on-line (webinarze), jeśli Uczestnik spełni łącznie następujące wymagania:

  1. Uczestniczył w szkoleniu przez co najmniej 75% czasu jego trwania, wyliczonego na podstawie czasu zalogowania Uczestnika do pokoju konferencyjnego,
  2. Uczestnik logując się do pokoju konferencyjnego podał swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i dane te są zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
  3. W czasie trwania naboru Uczestnik szkolenia podczas indywidulanego kontaktu z pracownikiem biura LGD złożył podpis na liście obecności dotyczącej szkolenia.

Uwaga 2:

Zapewnienie połączenia internetowego o odpowiedniej jakości do uczestniczenia w webinarium należy do Uczestnika. LGD nie odpowiada za zakłócenia odbioru szkolenia na urządzeniu końcowym Uczestnika (zrywanie połączeń, „przerywanie” głosu lub obrazu video, etc.), wynikające z jakości połączenia internetowego o niewystarczającej jakości.

Wszystkie zgłoszenia przyjmujemy do dnia 2 listopada 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content