logo

Nowy formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 oraz aneks do umów wcześniejszych

Poniżej w linku znajdują się zaktualizowane formularze Umów o przyznanie pomocy oraz aneksy do umów w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 160/2020.

Skip to content