logo

Zmiana rozporządzenia MRiRW dla poddziałania 19.2

Z dniem 4 stycznia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2021 poz. 2358)

Treść rozporządzenia – plik .pdf do pobrania– POBIERZ

Skip to content