logo

Zapraszamy na Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania realizując wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zaprasza

PRZEDSTAWICIELI SEKTORA PUBLICZNEGO, SPOŁECZNEGO I MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR ORAZ PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

na warsztat refleksyjny w ramach prowadzonych na bieżąco działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (ewaluacja on – going).

Warsztat odbędzie się w formie spotkania on-line przy wykorzystaniu platformy Zoom w dniu 16 lutego 2022 r. (środa) od godz. 9.00.

Celem spotkania jest prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD oraz dyskusja przedstawicieli wszystkich grup zaangażowanych we wdrażanie strategii (sektor publiczny, społeczny, mieszkańcy terenu objętego LSR).

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu do dnia 14 lutego 2022 r. mailowo (na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 94 340 24 58/ 517 311 023. Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem warsztatu otrzymają Państwo e-maila zawierającego wszystkie konieczne dane niezbędne do przystąpienia do spotkania (zalogowania się do pokoju konferencyjnego). Zalecane jest zalogowanie się kilka minut przed rozpoczęciem warsztatu.

Program warsztatu

Skip to content