logo

OCENA WDRAŻANIA INSTRUMENTU RLKS NA OBSZARZE SŚGD – ANKIETA

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie we współpracy z lokalnymi grupami działania zrzeszonymi w Federacji LGD Pomorza Zachodniego przystąpiło do badania ewaluacyjnego ex post z realizacji lokalnych strategii rozwoju objętych PROW 2014 – 2020.

Przedmiotem badania jest ocena sposobu wdrożenia i stosowania instrumentu RLKS na obszarze SŚGD. Ocena ta uwzględnia kontekst organizacyjny (na poziomie LGD), społeczno – gospodarczy (specyfika i możliwości rozwojowe na obszarze), lokalny kapitał społeczny oraz wizję rozwoju (gospodarczego, społecznego i ekologicznego).

Ewaluacja LSR będzie prowadzona przez Pracownię Badań SOMA z siedzibą w Toruniu reprezentowaną przez P. Monikę Kwiecińską – Zdrenko. Pracownia Badań SOMA to centrum badań opinii i rynku o wieloletnim doświadczeniu. Ocena prowadzona będzie przez zespół ekspertów współpracujących na co dzień z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizującym się w badaniach naukowych i o charakterze wdrożeniowym.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OBSZARU DO WYPEŁNIENIA ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania na terenie poszczególnych gmin członkowskich.

Wypowiedzi mieszkańców są całkowicie anonimowe i zostaną przedstawione w zbiorczych zestawieniach lub w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby ankietowanej.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w przyszłości. Dlatego tez prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki czemu uzyskamy trafny obraz Państwa potrzeb i oczekiwań, a także napotkanych trudności.

Link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=138ade0dc051a895b07826c11ebda9a2 (brak łącza)

Liczę na Państwa zaangażowanie !

Pozdrawiam

Piotr Górniak
Prezes SŚGD

Skip to content