logo

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze

W dniu 06.07.2022 r. Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania podpisało umowę o przyznaniu pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z ramienia Zarządu Województwa w podpisaniu umowy uczestniczył Wicemarszałek Województwa Tomasz Sobieraj, Stowarzyszenie SŚGD reprezentowali Prezes Zarządu Piotr Górniak i Wiceprezes Zarządu Wojciech Wiśniowski. Celem operacji jest realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wysokość wsparcia wynosi 74.000 zł.

Skip to content