logo

Szkolenie do konkursu Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 4/2022 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA

które odbędzie się w dniu 6 października 2022 r. o godz.12.00,
w Parku Technologicznym w Koszalinie,
ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

ZAKRES SZKOLENIA:

  • Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
  • Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy
  • Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR
  • Lokalne Kryteria Wyboru, jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD
  • Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej o przyznanie pomocy
  • Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Jednocześnie przypominamy, że udział w szkoleniu i doradztwie indywidualnym w biurze jest punktowany w ramach oceny operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru.

Skip to content