logo

Zespół ds. opracowania nowej LSR

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027” (LSR) Zarząd Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z obszaru działania stowarzyszenia do przystąpienia do Zespołu ds. opracowania LSR.

Zespół tworzymy w celu:

  • opiniowania i konsultowania treści LSR,
  • aktywizowania lokalnych społeczności do uczestnictwa w pracach nad LSR,
  • upowszechniania informacji nt. LSR.

Zainteresowanych udziałem w pracach Zespołu ds. opracowania LSR prosimy o kontakt z biurem LGD – telefoniczny: 94 340 24 58 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz preferowanej formy kontaktu.

Skip to content