logo

PUNKT KONSULTACYJNY STOWARZYSZENIA ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania informuje mieszkańców gmin członkowskich (Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Darłowo, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Postomino, Sianów, Sławno, Świeszyno, Tychowo oraz Miasta Darłowo i Miasta Sławno) o uruchomieniu PUNKTU KONSULTACYJNEGO DS. OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2023-2027.

Punkt konsultacyjny mieści się w biurze SŚGD przy ul. Partyzantów 17 w Koszalinie, pokój 215.

Za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego czynnego w godzinach pracy biura można wnosić uwagi do poszczególnych etapów opracowywania LSR, zgłaszać własne inicjatywy i pomysły w zakresie kierunków rozwoju obszaru objętego LSR oraz wnieść ewentualne uwagi do form konsultacji.

Swoją opinię można wyrazić także za pomocą badania ankietowego.
Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych do wypełnienia ANKIETY DIAGNOSTYCZNEJ.

Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZx5UudYTeflIA_TfV8GYO7EM4kncHQUE1hOF61u0oFpC1Jw/viewform

Ankietę wypełnić można również w formie papierowej w biurze Stowarzyszenia.

Serdecznie Zapraszamy!

Skip to content