logo

Spotkania warsztatowe 18-19.04.2023 – konsultacje dotyczące przygotowania LSR

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w Koszalinie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach interwencji LEADER (RLKS) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 dla obszaru Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania. Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju wytyczy kierunki rozwoju naszego obszaru na wiele następnych lat.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 kwietnia 19 kwietnia 2023 r. w Centrum Promocji Rybactwa przy ul. Lechitów w Mielnie.  Spotkania będą poświęcone odpowiednio projektom finansowanym z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego + (wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji). Spotkania poprowadzi P. Anna Mówińska, ekspert m.in. z zakresu analiz strategicznych, projektowania, realizacji strategii rozwoju obszarów oraz badań społecznych.

Liczymy na Państwa aktywny udział i zaangażowanie w planowanie rozwoju lokalnego, aby zapewnić jak najlepsze zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich. Udział w spotkaniach wymaga rejestracji. Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie pod nr 94 340 24 58, 517 311 023 lub elektronicznie na adres biuro@stowarzyszniesgd.pl do dnia 12 kwietnia 2023 r.

W tym samym terminie prosimy o zgłoszenie w formie elektronicznej na adres biura LGD zapotrzebowania na finansowanie inicjatywktóre mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w projektowanej LSR.

W załączeniu publikujemy agendę spotkań oraz wzór fiszek.

Do pobrania:

Agenda spotkań 18 i 19 kwietnia 2023 r. 

FISZKA PROJEKTU finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

FISZKA PROJEKTU finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

Skip to content