"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Promowanie obszaru SŚGD
mająca na celu promocję zasobów lokalnych i walorów turystycznych obszaru SŚGD poprzez realizację 5 działań informacyjno – promocyjnych polegających na wydaniu i dystrybucji folderów, gadżetów promocyjnych, atlasów oraz map współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Projekt Grantowy

Działania informacyjno - promocyjne 2019/2020 - Projekt Grantowy

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania zawarł umowę o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa na realizację operacji Działania informacyjno - promocyjne realizowany przez 5 podmiotów na podstawie umów o powierzenie grantów, których celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Kwota projektów wyniosła około 65 tysięcy złotych.

Umowy zostały zawarte w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Granty realizują następujące podmioty:

Gmina Malechowo:

Stowarzyszenie dla Ziemii Malechowskiej - Promocja walorów przyrodniczych Gminy Malechowo i ŚGD poprzez wydanie map turystycznych oraz zakup gadżetów promocyjnych.

Gmina Mielno:

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna - Kieszonkowy folder turystyczny Pomorza Środkowego.

Gmina Mielno:

Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna - Mapa rowerowa ,,Velo Baltica na Pomorzu Środkowym."

Gmina Polanów:

Stowarzyszenie Łączy nas Polanów - Zakup gadżetów promujących gminę Polanów i obszar Środkowopomorskiej Grupy Działania.

Powiat Koszaliński:

Powiat Koszaliński - Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego.

 

             

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."