logo

Projekty współpracy

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Projekty współpracy

Eko i etno turystyka na obszarach wiejskich – pobudzenie sektora usług turystycznych poprzez wymianę rozwiązań stosowanych w Polsce i Portugalii.

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania realizuje operację pn.
„Eko i etno turystyka na obszarach wiejskich – pobudzenie sektora usług turystycznych poprzez wymianę rozwiązań stosowanych w Polsce i Portugalii” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00014-6936-UM1620017/22 z dnia 7 października 2022 r.

Operacja ma na celu aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego oraz promocję i wzmocnienie atrakcyjności obszaru poprzez transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań stosowanych w Polsce i Portugalii podczas wyjazdu studyjnego do Portugalii w roku 2023 oraz poprzez wydane katalogu lokalnych zasobów obszaru SŚGD i wykonanie interaktywnej mapy projektów służących odnoszeniu innowacyjności działań ukierunkowanych na rozwój lokalnych budowanie tożsamości lokalnych społeczności partnerskich LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Partnerem projektu Eko i etno turystyka na obszarach wiejskich – pobudzenie sektora usług turystycznych poprzez wymianę rozwiązań stosowanych w Polsce i Portugalii jest portugalska lokalna grupa działania ADREPES.

Koszt realizacji zadania to kwota 337 294,65 zł.

logo-UE-1
logo-UE-2
logo SŚGD
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Skip to content