Nabory wniosków

Harmonogram naborów - PL

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

  2016 2017  2018      2019 2020 2021 2022
 

I pół.

II pół.

I pół.

II pół.

I pół.

II pół.

I pół.

II pół.

I pół.

II pół.

I pół.

II pół.

I pół.

II pół.

1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej                            
1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej                            
2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna                            
2.2.1. Działania informacyjno – promocyjne                            

Legenda

                - Nabory planowane
                - Nabory archiwalne