Aktualności

Szkolenie do konkursu Zakładanie Działalności Gospodarczej

11.04.2018 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr  1/2018 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJktóre odbędzie się  w dniu 26 kwietnia 2018 r. w godz. 10.30 - 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403 (IV piętro).

 

Zakres szkolenia:

- Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

- Zobowiązania Beneficjentów wynikające z Umowy o przyznaniu pomocy.

- Najistotniejsze elementy procedury wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR.

- Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru operacji przez Radę Oceniającą LGD

- Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

- Wymagane załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy

 

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru. 

 

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektroniczniena adres:biuro@stowarzyszeniesgd.pl