Aktualności

Ogłoszenie o naborze - Infrastruktura Turystyczna i Rekreacyjna

18.03.2022 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą w Koszalinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Więcej informacji w zakładce Nabory Wniosków