Aktualności

Szkolenie do konkursu Działania informacyjno-promocyjne

09.10.2020 | Dodał: Administrator

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach naboru uzupełniającego nr 3/2020/G dla naboru 3/2019/G DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE,  które odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie biura SŚGD,        ul. Partyzantów 17, sala 215 (II piętro).

Zakres szkolenia:

- Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o powierzenie grantu   w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."

- Najistotniejsze elementy procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantów.

- Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów przez Radę Oceniającą LGD.

- Zobowiązania Grantobiorców wynikające z Umowy o powierzenie grantu.

- Zasady wypełniania Wniosku o powierzenie grantu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl