logo

Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania była beneficjentem pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja w ramach Programu, w działaniu M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie działania 19.1 Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wyniki operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) poprzez realizację planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR.

Skip to content