logo

Spotkanie Lokalnych Grup Dziania Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 29 marca 2016 r. w Złocieńcu odbyło się spotkanie przedstawicieli 13 Lokalnych Grup Dziania Województwa Zachodniopomorskiego. W spotkaniu uczestniczył także Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Marszałek w swoim wystąpieniu, określił termin zakończenia konkursowej oceny złożonych Lokalnych Strategii Rozwoju, wskazał na możliwości jakie przed Lokalnymi Grupami otwiera Regionalny Program Operacyjny oraz kontrakty samorządowe. Zachęcał także do współpracy Lokalnych Grup Działania przy realizacji spójnej koncepcji budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Ponadto w trakcie spotkania omówiono projekt formalizacji Zachodniopomorskiej Sieci LGD, a także zaplanowano terminy szkoleń dla pracowników Lokalnych Grup Działania naszego województwa. Środkowopomorską Grupę Działania reprezentowała Aleksandra Wołujewicz, dyrektor biura ŚGD.

Skip to content