logo

Nabory

Nabory wniosków

Harmonogram naborów

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2016201720182019202020212022
I pół.II pół.I pół.II pół.I pół.II pół.I pół.II pół.I pół.II pół.I pół.II pół.I pół.II pół.
1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej
1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej
2.1.1. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
2.2.1. Działania informacyjno – promocyjne

Nabory archiwalne

Nabory planowane

Skip to content