logo

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania powstało w lipcu 2015 r. i jest partnerstwem trójsektorowym w skład którego wchodzą podmioty sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy. SŚGD jest największą z 12 lokalnych grup działania w województwie zachodniopomorskim i jedną z największych w Polsce. Obszar Stowarzyszenia to aż 15 jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo.

STOWARZYSZENIE ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA w ramach umowy z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego realizowało Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, na którą pozyskało blisko 28 mln złotych. Środki te zostały przeznaczone na lokalne inicjatywy, nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy, inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na terenie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ŚGD. Lokalna Grupa Działania w ramach przyznanych funduszy organizowała konkursy o dofinasowanie w następujących przedsięwzięciach: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój przedsiębiorstw, Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, Działania informacyjne i promocyjne oraz Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne.

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania w styczniu 2024 r. podpisało z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na łączną sumę środków 7 168 052,57 mln euro. W ramach LSR realizowane będą operacje z dwóch funduszy: EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości na obszarze SŚGD, w tym podejmowanie działalności gospodarczej, nowoczesną infrastrukturę, włączenie społeczne seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji, wsparcie aktywnej integracji mieszkańców

W skład Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania wchodzi 15 gmin:

Członkowie stowarzyszenia:

Aneta Gronet
Anna Batorska
Anna Kustrzycka-Broda
Barbara Bawiec-Kusz
Dom Twórczych Zmian
Ewa Świtalska
Ewa Włodyka
“EVA” Przedsiębiorstwo Usługowo-Gastronomiczne Ewa Kospert
“Fashion by Natalia” Natalia Oleksy
Firma Handlowa Sylwia Idzi
Firma Usługowo-Handlowa NIKOL Małgorzata Struzik
Fundacja Nauka dla Środowiska
GEO-BUD.EU Hubert Wieczorek
Gmina Będzino
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice 
Gmina Darłowo 
Gmina Malechowo
Gmina Manowo 
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Postomino
Gmina Sianów 
Gmina Sławno 
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo 
Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie
Iga Kulwicz

Jan Rodak
Jerzy Klonowski
Joanna Poślednik
Jolanta Łozińska
Justyna Potomska
Kancelaria Radcy Prawnego Adriana Piecyk
Klub Sportowy „Stocznia Darłowo” M&W
Koło Gospodyń Wiejskich Niespodzianka w Postominie
Konrad Sztandara
Krzysztof Cybulski Usługi Samochodowe “Auto-Top”
Lilia Hanasz
Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Biesiekierz
Maria Pokorska
Marzena Kurzyńska
Miasto Darłowo 
Miasto Sławno
Monika Falana
MXK Maksymilian Kwiatkowski
NEOPC Maciej Lewandowski
Ochotnicza Straż Pożarna w Malechowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie
Ośrodek Wypoczynkowy EKORAJ Paweł Smutek
OTKKF  „Bicykl”
Perfect Consulting Jacek Kusz
P.H.U. „LAURIC” Wiesław Połczyński
P.P.H.U. „DOMINO” 

Piekarnia Wyrób i Sprzedaż Tadeusz Jakubowski
Piotr Górniak
POKOJE GOŚCINNE Marcin Sobierajski 
Pomorska Fundacja „Jaś i Małgosia”
Powiat Koszaliński 
Powiat Sławieński
Sławomir Herman
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „AKTYWNI” Postomino
Stowarzyszenie „Ecce Homo”
Lokalna Organizacja Turystyczna w Mielnie
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie
Stowarzyszenie agroturystyczne Ziemi Darłowskiej „ZAGRODA” 
Stowarzyszenie Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy “Szlemik”
Stowarzyszenie Projekt Zwierzaki
Stowarzyszenie Wiejskie „Leśne Rekowo”
Sylwia Halama
Uczniowski Klub Sportowy „Wieża” w Postominie
Urszula Mejer
Wiesław Moskwa
Zaklad Wędliniarski Stefan i Irena Furmanek
Zakład Budowlany Krzysztof Gołda
Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Sendecki

Zarząd Stowarzyszenia

Piotr Górniak

Prezes

Monika Tarnowska

Wiceprezes

Wojciech Wiśniowski

Wiceprezes

Biuro

Aleksandra Wołujewicz

Dyrektor Biura

Monika Kostrzewska

Specjalista ds. promocji i obsługi projektów

Aleksandra Karolczak

Specjalista ds. administracji i obsługi projektów

Dominika Chyży

Asystent ds. obsługi projektów

Rada Oceniająca

Agnieszka Hryniewicz
Artur Ciróg
Monika Falana
Agata Szewczyk
Roman Nowacki

Adriana Piecyk
Ewa Kospert
Krzysztof Cybulski
Urszula Mejer
Ewa Włodyka

Iga Kulwicz
Maria Pokorska
Justyna Potomska
Marta Wituszyńska
Jolanta Łozińska

Skip to content