logo

Zaproszenie

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 serdecznie zapraszam przedstawicieli parterów sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, a także mieszkańców gmin członkowskich do udziału w warsztatach strategicznych w dniu 7 i 8 października 2015 r. w godz. 900 – 1700 w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409.

Warsztaty wchodzą w skład panelu zaplanowanych działań strategicznych, których celem jest wypracowanie kierunków rozwojowych naszego obszaru. Tym razem tematem wiodącym i głównym celem spotkania będzie opracowanie kryteriów lokalnych, które LGD będzie stosować w ocenie wniosków o dofinansowanie.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl, lub telefonicznie tel/fax. 94 340 24 58 w terminie do 5 października 2015 r.

Skip to content