logo

Projekty współpracy

logo-UE-1
logo-UE-2
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Projekty współpracy

Stefy Aktywności Społecznej 

SŚGD realizuje operację pn. „Strefy Aktywności Społecznej” w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego nr 00006-6936-UM1620007/18 z dnia 10 lipca 2018 r.

Operacja mająca na celu utworzenie stref aktywności społecznej w celu stworzenia warunków do integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez zorganizowanie imprez animacyjnych przeprowadzonych przez przeszkolonych animatorów na obszarze gmin lokalnych grup działania województwa zachodniopomorskiego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Beneficjentami projektu współpracy poza Środkowopomorską Grupą Działania jest 6 innych zachodniopomorskich LGD: Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, Lokalna Grupa Działania „Powiatu Świdwińskiego”, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalna Grupa Działania „Gryflandia”,  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Razem. Łącznie projektem objętych jest 51 gmin, kwota zakontraktowanych środków wynosi 642 600,00 zł. W ramach projektu powstały m.in. siłownie zewnętrzne, place zabaw, stojaki na rowery, pomosty, altany i miejsca na ognisko oraz szafy z książkami (bookcrosing).

Na terenie SŚGD utworzone strefy mają charakter mobilny, a punkty aktywności społecznej wyposażone są w narzędzia umożliwiające skuteczną aktywizację społeczności lokalnej (namiot plenerowy, nagłośnienie mobilne, aparat fotograficzny typu lustrzanka, tablet oraz narzędzia animacyjne). Koszt realizacji zadania przypadający na SŚGD to kwota 158 600,00 zł.

logo-UE-1
logo-UE-2
logo SŚGD
logo-UE-3

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Skip to content