logo

Formularze wniosków oraz umów dla poddziałania 19.2

Szanowni Państwo,
W dniu 27.07.2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR. Wzory ww. formularzy uzyskały akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu zapoznania się z wzorami dokumentów:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Skip to content