logo

Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo, Członkowie Stowarzyszenia ŚGD,

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania serdecznie zaprasza na posiedzenie Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 16 grudnia 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 403, godz. 13.00.

Spotkanie będzie dotyczyć m.in. zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, zmiany Statutu, powołania składu Rady Oceniającej. Wszelkie materiały i dokumenty wraz z proponowanym porządkiem obrad zostaną Państwu przekazane na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Ze względu na wagę poruszanych spraw proszę o obecność.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na posiedzeniu zwrotnym e-mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 10 grudnia 2015r.

Z poważaniem

Barbara Bawiec – Kusz

Prezes Zarządu

Skip to content