logo

Szkolenie do konkursu na Zakładanie działalności gospodarczej

W dniu 19.12.2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie odbyło się szkolenie z wypełniania wniosków na operacje Zakładanie działalności gospodarczej, w którym wzięło udział 60 osób. Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, tryb przyznawania pomocy finansowej, procedury oceny wniosków, kryteria wyboru operacji i jej zgodność z LSR na lata 2014-2020 oraz zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie operacji wraz z omówienia umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego szkolenia.

Skip to content