logo

Szkolenie w ramach konkursu na Infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

W dniu 25.04.2017r. w Starostwie Powiatowym w Koszalinie odbyło się szkolenie w ramach konkursu 3/2017 na operacje Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, w którym wzięło udział 30 osób.

Na szkoleniu zostały omówione szczegółowe warunki jakie trzeba spełnić, tryb przyznawania pomocy finansowej, procedury oceny wniosków, kryteria wyboru operacji i jej zgodność z LSR na lata 2014-2020 oraz zasady opracowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie operacji wraz z omówienia umowy o przyznaniu pomocy. Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego szkolenia.

Skip to content