logo

Aktualizacja Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonało aktualizacji Księgi Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Zmieniona Księga obowiązuje od 1 września 2017 r.

Przypominamy o obowiązku informacyjnym Beneficjentów i zachęcamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi.

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 opisująca zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

oraz na stronie internetowej SŚGD w zakładce Obowiązek Informacyjny

Przypominamy, że zgodnie z księgą wizualizacji w zależności od wysokości wsparcia publicznego należy zamieścić stosowną informację na plakacie, tablicy informacyjnej, tymczasowym bilbordzie dużego formatu, stałej tablicy lub bilbordzie dużego formatu oraz na swojej stronie internetowej. W ramach działań informacyjno-promocyjnych oprócz obowiązkowych logotypów tj. symbol UE, znak PROW 2014-2020 oraz logotypu Leader, należy zastosować również logo Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania w miejscu wskazanym w Księdze wizualizacji.

Skip to content