logo

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROCEDURY ZMIANY LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania na podstawie „Procedury ustanawiania i zmiany kryteriów wyboru” stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/2015 Walnego Zebrania Członków SŚGD z dnia 16 grudnia 2015 r. informuje o rozpoczęciu prac mających na celu zmianę lokalnych kryteriów wyboru dla następujących przedsięwzięć: „1.2.1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW”- KRYTERIUM 8 oraz „3.1.1. WYDARZENIA AKTYWIZACYJNE I INTEGRACYJNE I „2.2.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE”- KRYTERIUM 2.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce http://stowarzyszeniesgd.pl/index.php?id=49.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w e-konsultacjach, wnoszenia uwag, sugestii lub wyrażenia swojej opinii w zakresie projektowanych zmian w obrębie lokalnych kryteriów wyboru w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r.

Wszelkie sugestie prosimy przekazywać w formie elektronicznej na adres e- mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Skip to content