logo

Uwaga! Wzór formularza informacji monitorującej dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szanowni Beneficjenci przedsięwzięcia Rozwój przedsiębiorstw i Zakładanie działalności gospodarczej

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa udostępniła wzór formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html lub na www.prow.wzp.pl

Przypominamy, że obowiązek złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji wynika z zapisów umowy o przyznanie pomocy.

Do pobrania:

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu dokumentu

Skip to content