logo

Zaproszenie do składania ofert – dostawa namiotów plenerowych w ramach projektu Strefy Aktywności Społecznej

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 15 sztuk namiotów plenerowych.
Zapytanie ofertowe

Skip to content