logo

Szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz przygotowaniu wniosku o płatność w zakresie Zakładania działalności gospodarczej.

W dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach 12.00 – 14.00 odbędzie się szkolenie dotyczące realizacji postanowień umowy o przyznaniu pomocy oraz przygotowaniu wniosku o płatność dla wnioskodawców, którzy w związku z konkursem 1/2018 Zakładanie działalności gospodarczej podpisali bądź wkrótce podpiszą umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa. Szkolenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Program szkolenia:

  1. Umowa o przyznaniu pomocy, w tym warunki wypłaty środków, zmiany umowy, wypowiedzenie umowy, zasady zwrotu wypłaconej pomocy.
  2. Wnioski o płatność – zasady realizacji i dokumentowania operacji, niezbędne dokumenty warunkujące wypłatę środków.
Skip to content