logo

Wyniki konkursu nr 3/2018/G Działania informacyjno – promocyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru SŚGD do korzystania ze Stref Aktywności Społecznej, które w ramach projektu współpracy realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostaną wkrótce otwarte.

W dniu 9 października SŚGD oficjalnie udostępniło wyposażenie Stref Aktywności Społecznej 15 instytucjom kultury, które będą organizować i inicjować lokalne wydarzenia w każdej gminie członkowskiej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content