logo

Środki na promocję obszaru naszego Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania (SŚGD) w dniu 24 stycznia br. podpisał umowy o powierzenie grantów na działania informacyjno – promocyjne, których celem jest wzmocnienie atrakcyjności obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Obszar objęty strategią to aż 15 jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na terenie powiatu koszalińskiego, sławieńskiego i białogadzkiego: Gmina Będzino, Gmina Biesiekierz, Gmina Bobolice, Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina Manowo, Gmina Mielno, Gmina Polanów, Gmina Postomino, Gmina Sianów, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Świeszyno, Gmina Tychowo.

Granty otrzymały podmioty wyłonione w trybie konkursowym prowadzące działalność na obszarze SŚGD: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Mielnie, Miejski Klub Sportowy Gryf z siedzibą w Polanowie, Stowarzyszenie dla Ziemi Malechowskiej, Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna, Miasto Darłowo, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, Stowarzyszenie “Błękitna Fala” z siedzibą w Dąbkach, Gminna Organizacja Turystyczna w Sianowie, Gmina Tychowo, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „AKTYWNI” z siedzibą w Postominie. Wartość poszczególnych dotacji wyniosła od 6 104 zł do 24 592 zł. Podmioty, które otrzymały wsparcie zorganizują wystawy plenerowe, przygotują foldery turystyczne, mapy oraz wirtualne przewodniki.

Umowy zostały zawarte w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Skip to content