logo

Wyniki konkursu na stanowisko Asystent ds. obsługi projektów

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Asystent ds. obsługi projektów postępowanie konkursowe zostało zamknięte bez rozstrzygnięcia z powodu braku ofert spełniających wymogi określone w ogłoszeniu.

 

Skip to content