logo

Szkolenie do konkursu Działania informacyjno – promocyjne

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad przyznawania pomocy w ramach konkursu nr 3/2019/G DZIAŁANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNE, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Parku Technologicznym, ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

Zakres szkolenia:

– Zasady udzielania wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla podmiotów ubiegających się o powierzenie grantu w ramach działania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.”

– Najistotniejsze elementy procedury wyboru grantobiorców i oceny wniosków o powierzenie grantów.

– Lokalne Kryteria Wyboru jako podstawa oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów przez Radę Oceniającą LGD.

– Zobowiązania Grantobiorców wynikające z Umowy o powierzenie grantu.

– Zasady wypełniania Wniosku o powierzenie grantu.

Uczestnictwo w szkoleniu jest punktowane w ramach oceny zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnika pod numerem tel. 94 340 24 58 lub elektronicznie na adres: biuro@stowarzyszeniesgd.pl

Skip to content