logo

Zapraszamy na Warsztat refleksyjny 17.02.2020 r. godz. 11.00

Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania realizując wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 zaprasza

PRZEDSTAWICIELI SEKTORA PUBLICZNEGO, GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR ORAZ PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

na warsztat refleksyjny w ramach prowadzonych na bieżąco działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR (ewaluacja on-going), który odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w Parku Technologicznym w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, sala 103 (I piętro).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl, lub telefonicznie tel/fax. 94 340 24 58 w terminie do 13 lutego 2020 r.

Program warsztatu

Skip to content