logo

Warsztat refleksyjny

Dnia 17 lutego 2020 roku zgodnie z wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Uczestnikami byli pracownicy biura LGD, Zarząd, Członkowie Rady Oceniającej, przedstawciele sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańcy obszaru LSR.

Skip to content