logo

Absolutorium dla Zarządu i wybór organów Stowarzyszenia

Dnia 2 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 w Kinie Zorza w Sianowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania. W trakcie spotkania zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz sprawozdanie z działalności Zarządu. Ponadto członkowie Stowarzyszenia udzielili absolutorium Zarządowi za 2019 rok. Ważnym punktem obrad był wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Członkowie wybrali nowe organy w następującym składzie:

Skład Zarządu:

Piotr Górniak – Prezes Zarządu

Monika Tarnowska – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Wiśniowski – Wiceprezes Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Sylwia Halama – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anita Wietrzycka – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Marcin Sobierajski – Członek Komisji Rewizyjnej

Skip to content